You are here

Wat doen wij?

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel om initiatieven in de omgeving van Amersfoort te ondersteunen, hetzij in geld, hetzij in middelen. Deze initiatieven moeten voldoen, of in het verlengde liggen, aan het maatschappelijk doel van de Stichting Sterrenwacht. De Stichting wil een bijdrage leveren een kwetsbare groep met ongelooflijk veel talenten en mogelijkheden. Het ontdekken van deze talenten en mogelijkheden is belangrijk werk wat gedeeltelijk van AWBZ- en straks in 2015 van WMO gelden betaald wordt. De stichting wil hier nog iets aan toevoegen zodat de deelnemers niet alleen een zinvolle dagbesteding hebben, maar ook: 

  • Een eigen gegronde mening vormen
  • In aanraking komen met kunst en cultuur
  • Een veilige positie in de maatschappij vinden
  • Gestimuleerd worden tot (creatieve) ontwikkeling
  • Gestimuleerd worden om uit te stromen naar betaald werk

De gelden en middelen

De gelden en middelen aan de stichting worden besteed aan:

  • Activiteiten waar deelnemers, buurt- en wijkbewoners en ondernemers elkaar ontmoeten ter stimulering van buurtzorg
  • Een stimulerende en inspirerende inrichting welke aanzet tot ontmoeting en verdieping, denk aan: Aangename zithoeken (binnen en buiten), mogelijkheid tot spelen voor de kinderen, dag- en weekbladen ter verdieping kennis, faciliteiten tbv creativiteit (instrumenten, diverse materialen en gereedschappen)
  • Bezoeken met deelnemers van inspirerende plekken: Musea, tentoonstellingen, theater, muziek en dergelijke
  • Opzetten van ketens tbv doorstroming
Managed by Syned.nl